Představení generálního partnera festivalu – Digital Academy – Obchodní akademie Kutná Hora

Naši střední školu jsme otevřeli 1. září 2022 v malebném městě Kutné Hoře – Malíně a od té doby se snažíme držet krok s dobou. Naše hlavní poslání spočívá v tom, abychom naše studenty připravili na úspěšný život tím, že jim poskytujeme vzdělání, které má reálnou hodnotu. Naše výuka je zábavná a interaktivní, což dělá učení pro naše studenty poutavější.

Studijní programy pro každého!

NEXT STEP FEST, Festival středních škol a zaměstnavatelů pro uplatnění absolventů na trhu práce.

Ideální volba pro studenty, kteří hledají pevný základ v českém jazyce a literatuře, společenských vědách a dalších klíčových oborech.

Obor: Obchodní akademie (kód oboru: 63-41-M/02)

Denní 4leté studium zakončené českou maturitou.

Výuka probíhá v českém jazyce.

Navržen pro studenty, kteří se chtějí ponořit do anglického jazyka a mezinárodního vzdělávacího prostředí. Připravte své dítě na globální příležitosti.

Obor: BTEC

Denní 4leté studium zakončené mezinárodní anglickou maturitou.

Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Skvělá možnost pokud chcete sloučit výhody českého a anglického programu. Výuka probíhá v českém jazyce a anglickém jazyce, nabízí zahraniční stáže a další výhody.

Obor: Obchodní akademie (kód oboru: 63-41-M/02) + Business

Denní 4leté studium zakončené českou maturitou a mezinárodní anglickou maturitou.

Výuka probíhá v českém jazyce a anglickém jazyce (ekonomické předměty).

Všechny programy jsou založeny na komplexním přístupu k učení, který podporuje celkový rozvoj studenta a připravuje jej na vysokou školu i život.

Kromě prezenční formy studia je možné studovat vybraný obor také dálkově nebo on-line. To je výhodné především pro studenty, kteří například z důvodů sportovních aktivit nebo zdravotních omezení nemohou pravidelně docházet na prezenční výuku.

Mezinárodní anglická maturita

NEXT STEP FEST, Festival středních škol a zaměstnavatelů pro uplatnění absolventů na trhu práce.

V průběhu studia se studenti učí vybrané předměty v anglickém jazyce a průběžně skládají jednotlivé zkoušky. Po složení všech zkoušek získají mezinárodní anglickou maturitu s autorizací od londýnské centrály Pearson.

Zahraniční stáže a výměnné pobyty

NEXT STEP FEST, Festival středních škol a zaměstnavatelů pro uplatnění absolventů na trhu práce.

Mimořádně atraktivní a mezi studenty velmi oblíbenou součástí studia jsou výměnné pobyty a praxe na zahraničních stážích. Studenti část roku žijí a případně i studují či pracují v přirozeném prostředí některé cizí země. Jsou tak v přímém kontaktu s cizím jazykem a rodinným a firemním prostředím. Díky tomu si jazyk perfektně procvičí, a navíc zpravidla navážou výborné kontakty pro svůj budoucí profesní život. Tyto aktivity jsou organizovány formou výměnných pobytů nebo s podporou různých vzdělávacích programů, jako je například Erasmus, takže studenti nesou jen malou část nákladů s nimi spojenými, nebo si během pobytu dokonce ještě vydělají peníze navíc.

Oblíbené evropské destinace

Tradičními zeměmi, kam studenti Digital Academy Obchodní akademie Kutná Hora jezdí na praxe a výměnné pobyty, jsou Irsko, Anglie, Německo, Španělsko, Itálie, Malta a Maďarsko.

Finský systém volitelných předmětů

NEXT STEP FEST, Festival středních škol a zaměstnavatelů pro uplatnění absolventů na trhu práce.

Motivaci ke studiu a chuť se vzdělávat a zdokonalovat zásadně zvýší, když si studenti mohou vybrat předměty, které je baví. To je organizačně pochopitelně velmi náročné, ale investice do systému volitelných předmětů se Digital Academy Obchodní akademii Kutná Hora osvědčila. Téměř polovinu předmětů si studenti volí sami podle svých preferencí a zájmů. To má pozitivní dopad na jejich úspěšnost ve škole a také na oblibu studia.

Střední škola, která připraví na život a kde výuka není nuda

Každý rok jsou v nabídce nové předměty reflektující aktuální potřeby studentů a reagující na nejnovější trendy ve světě. Za zmínku stojí například semináře z předmětů umělá inteligence, fotografování, pilates, matematika, 3D tisk, týmová spolupráce, osobní finance, hudební improvizace, kreativita a další.

Vedení školy si velmi dobře uvědomuje, že míru oblíbenosti školy ovlivňuje i vzhled a vybavení prostor, v nichž výuka probíhá. Digital Academy Obchodní akademie Kutná Hora proto průběžně investuje do modernizace školy a zatraktivnění studijních prostor. V nedávné době dokonce probíhala výuka v netradičním, ale velmi oblíbeném prostoru, evropské jurtě Narava.

Široká nabídka vzdělávacích kurzů

NEXT STEP FEST, Festival středních škol a zaměstnavatelů pro uplatnění absolventů na trhu práce.

Naše střední škola Digital Academy v Kutné Hoře také nabízí širokou nabídku vzdělávacích kurzů a to jak kurzy pro žáky základních škol, tak i kurzy pro veřejnost.

Pro žáky ZŠ jsou to např. přípravné kurzy na přijímací zkoušky na střední školy (pro žáky 8. a 9. tříd) a přípravné kurzy na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (pro žáky 5. tříd) z českého jazyka, matematiky nebo anglického jazyka.

Pro veřejnost nabízíme např. kurz asistenta pedagoga, kurz angličtiny pro začátečníky a pokročilé, kurz španělštiny pro začátečníky nebo kurz češtiny pro cizince.

Škola spolupracuje s Obchodní akademií Praha (Vinořská 163/17, Praha 9 Satalice), a Obchodním institutem (Ostrovského 36, Praha 5), který organizuje vyšší odborné a bakalářské studium.

Rádi Vám ukážeme naše školní prostory a odpovíme na veškeré otázky o našem vzdělávacím programu během Dnů otevřených dveří i mimo ně po předchozí domluvě. Pravidelně také pořádáme akci Staň se na den středoškolákem, kdy se potenciální uchazeči o studiu na naší škole mohou podívat a na vlastní kůži zažít, jak vypadá běžný školní den na naší škole.

Těšíme se na setkání s vámi!

Digital Academy – Obchodní akademie, s. r. o.

Facebook
Twitter
Email
Print