Nejčastější dotazy pro vystavovatele festivalu Next Step Fest

Festival středních škol a zaměstnavatelů Next Step Fest je významnou událostí, která spojuje studenty, učitele, rodiče a všechny, kteří věří v hodnotu vzdělání a potenciál mladé generace. Jeho cílem je usnadnit důležité rozhodnutí týkající se budoucího vzdělávacího a profesního směrování.

Vystavovatelé na Next Step Fest mají příležitost představit se potenciálním studentům, učitelům a rodičům, což jim umožňuje vybudovat pevné vztahy a odhalit nové talenty pro svá odvětví. Tento festival je nejen o prezentaci školních programů, ale i o nabídce pracovních příležitostí od zaměstnavatelů, kteří si chtějí zaučit budoucí absolventy.

Úspěšný start festivalu v roce 2023 v Kolíně, pod záštitou starosty Mgr. Michaela Kašpara a významných partnerů, ukázal, jaký potenciál má tato akce v propojování vzdělávacích institucí a průmyslu. Programy jako finanční gramotnost či workshop fotografie jsou jen některé z mnoha aktivit, které festival nabízí. Prezentace škol a firem poskytují cenné informace a nové perspektivy jak pro studenty, tak pro rodiče a učitele.  → přečtěte si Ohlédnutí za festivalem Next Step Fest 2023.

Stát se vystavovatelem na Next Step Fest přináší významné výhody. Je to jedinečná příležitost ukázat své vzdělávací programy nebo pracovní možnosti širokému publiku, zvýšit povědomí o vaší organizaci a přímo se zapojit do diskuse o budoucnosti vzdělávání a zaměstnávání. Vystavovatelé zde mají šanci představit své inovace, projekty a vize, což přispívá k budování pevného vztahu mezi školami, studenty a pracovním trhem.

V následujících odstavcích poskytujeme odpovědi na nejčastější dotazy vystavovatelů.

 → nezapomeňte si přečíst: Najděte a zaujměte svého budoucího absolventa střední školy

Nejčastější dotazy vystavovatelů

NEXT STEP FEST, Festival středních škol a zaměstnavatelů pro uplatnění absolventů na trhu práce.

1. Jaké jsou termíny a místa konání festivalu?

Festival Next Step Fest se koná na dvou různých místech v různé termíny. První festival se uskuteční v Kolíně dne 24. září 2024, od 9:00 do 17:00, na Karlově náměstí. Druhý festival se bude konat v Kutné Hoře, dne 26. září 2024, rovněž od 9:00 do 17:00, na ulici Barborská.

2. Kde se mohu zaregistrovat na festival Next Step Fest?

Registrace na festival Next Step Fest probíhá online. Pro zajištění vaší účasti, prosím, navštivte následující stránku pro online registraci: ZDE. Tento proces je jednoduchý a umožňuje vám snadno se přihlásit a získat veškeré potřebné informace týkající se vaší účasti na festivalu.

3. Kdy je nutné zaplatit registrační poplatek?

Registrace na festival Next Step Fest nevyžaduje okamžitou platbu. Platba je požadována až po konečném dohodnutí všech podmínek účasti. To znamená, že v průběhu online objednávky neplatíte žádné poplatky. Dále je důležité si uvědomit, že organizátoři festivalu nejsou plátci DPH. Tudíž se tento fakt musí vzít v úvahu při vypočítávání konečné částky pro platbu.

4. Jaký je vystavovatelský poplatek a co je zahrnuto v ceně?

Vystavovatelský poplatek činí 4.900 Kč, pokud se zaplatí do 30. dubna; po tomto termínu cena stoupá na 5.400 Kč. V ceně je zahrnuto místo 3×3 metry pro vlastní stan. Za větší stan se platí dodatečných 1.900 Kč za zábor místa.

5. Jsou k dispozici slevy pro opakované účastníky?

Ano, účastníci minulého ročníku festivalu mají nárok na 10% slevu. Pro účastníky minulého ročníku festivalu, kteří se letos účastní obou festivalů získají až 20% slevu.

6. Jaké jsou možnosti pronájmu stanu a dalšího vybavení?

Vystavovatelé mají možnost si pronajmout stan o velikosti 3×6 metrů za 2.440 Kč nebo 3×3 metry za 1.940 Kč. K dispozici jsou také stoly (300 Kč/ks), židle (70 Kč/ks) a pivní sety (200 Kč/ks).

V případě požadavku na přívod elektřiny je nutné donést si vlastní prodlužovací kabel v délce min. 20 metrů.

7. Jaké jsou možnosti účasti v konferenčním programu?

Vystavovatelé mají možnost prezentovat se digitálně na pódiu v maximální délce 10 minut.

8. Je možná inzerce v katalogu festivalu?

Ano, inzerce v katalogu nabízí několik možností: zápis do seznamu vystavovatelů zdarma, zápis o rozsahu 250 znaků za 900 Kč, zápis s logem za 1.500 Kč, půlstránková inzerce za 6.000 Kč a celostránková inzerce za 10.000 Kč.

9. Je možné sdílet výstavní prostor s třetí stranou nebo mít spoluvystavovatele?

Vzhledem k pravidlům festivalu, přenechání části vašeho výstavního prostoru nebo přizvání spoluvystavovatele není možné bez předchozího písemného souhlasu organizátorů. Tento postup je nutný pro zajištění správného fungování a organizace akce.

10. Co se stane, pokud se nezúčastním festivalu do jeho ukončení v 17:00?

Účastníci festivalu mají závazek zůstat na akci až do jejího plánovaného ukončení. Předčasný odchod může mít důsledky, které jsou stanoveny v účastnických podmínkách. Doporučuje se tedy respektovat stanovený harmonogram a v případě nutného odchodu předem konzultovat tuto situaci s organizátory.

11. Musím zajistit, aby moje exponáty splňovaly všechny hygienické a bezpečnostní předpisy?

Ano, je důležité, aby veškeré exponáty prezentované na festivalu byly v souladu s příslušnými hygienickými a bezpečnostními předpisy. Toto pravidlo zajišťuje bezpečnost všech účastníků festivalu a je nezbytné pro udržení vysokých standardů události. Vystavovatelé by měli dbát na to, aby jejich exponáty neohrožovaly zdraví nebo bezpečnost návštěvníků či jiných vystavovatelů.

12. Jak mohu efektivně propagovat svou společnost, aniž bych narušoval aktivity ostatních vystavovatelů?

Propagace vaší společnosti na festivalu by měla probíhat tak, aby neovlivňovala nebo neomezovala provoz ostatních vystavovatelů. Je důležité najít rovnováhu mezi efektivním marketingem a zachováním harmonické atmosféry události. To zahrnuje, ale není omezeno na, kontrolu hlasitosti prezentací, vizuální prezentace bez rušivých prvků a respektování prostorových omezení. Tímto způsobem lze zajistit, že propagace vaší společnosti bude efektivní a zároveň respektuje potřeby a pohodlí ostatních vystavovatelů.

13. Jaké jsou následky, pokud si nepřevezmu svůj výstavní prostor ve stanoveném termínu?

Nevyužití přiděleného výstavního prostoru ve stanoveném čase může vést k různým důsledkům. Organizátoři festivalu mohou být oprávněni zrušit vám poskytované služby a disponovat s přiděleným prostorem jiným způsobem. Vystavovatel by v takovém případě mohl být povinen uhradit náklady, které pořadatel vynaložil na přípravu a rezervaci prostoru, vybavení a dalších služeb. Toto pravidlo zajišťuje efektivní využití prostoru a zdrojů festivalu a pomáhá organizátorům v plánování a logistice akce.

14. Jak budou zpracovávána moje osobní data v rámci organizace festivalu?

Ochrana vašich osobních údajů je prioritou pro organizátory festivalu. Veškerá data poskytnutá v rámci registrace a účasti na veletrhu budou zpracována v souladu s příslušnými právními normami na ochranu osobních údajů. Tyto informace budou využívány pouze pro účely organizace a správy veletrhu, jako je komunikace, registrace, logistika a další související aktivity.

NEXT STEP FEST, Festival středních škol a zaměstnavatelů pro uplatnění absolventů na trhu práce.

Účast na festivalu Next Step Fest je skvělou příležitostí pro vystavovatele k prezentaci svých služeb, produktů a vzdělávacích programů. Tento článek odpovídá na nejčastější dotazy, ale pro jakékoli další informace neváhejte kontaktovat organizátory festivalu.

manažerka projektu
Bc. Anna Kundrátová,
+420 777 836 131,
anna@NextStepFest.cz

Facebook
Twitter
Email
Print