Najděte a zaujměte svého budoucího absolventa střední školy

Festival středních škol a zaměstnavatelů Next Step Fest je více než jen prezentací vzdělávacích cest a možností. Je to také jedinečná platforma pro firmy, aby přímo oslovily a získaly talenty pro svou budoucí pracovní sílu. „Chyťte si svého absolventa“ není jen heslo; je to strategie, jak aktivně zapojit mladé lidi, kteří hledají nejen vzdělání, ale i kariérní příležitosti.

Účast na festivalu umožňuje firmám představit se jako preferovaný zaměstnavatel a nabídnout místa absolventům středních škol. Tím se otevírají dveře k budování vztahu s potenciálními zaměstnanci již na počátku jejich profesní dráhy. To je obzvláště důležité v době, kdy trh práce prochází dynamickými změnami a kvalifikované pracovní síly je nedostatek.

Next Step Fest je také příležitostí, jak ukázat hodnoty vaší firmy a její kulturu.

Zaměstnavatelé zde mají možnost prezentovat:

NEXT STEP FEST, Festival středních škol a zaměstnavatelů pro uplatnění absolventů na trhu práce.

Vzdělávací programy

Představte své interní tréninkové programy a kurzy, které pomáhají zaměstnancům rozvíjet jejich dovednosti a kariéru. To může zahrnovat přehled odborných seminářů nebo rozvojových workshopů.

Stáže

Nabídka stáží je atraktivní pro studenty a nové absolventy. Prezentujte strukturu vašich stáží, projekty, na kterých mohou stážisté pracovat, a jaký je potenciál pro další rozvoj a možné zaměstnání po skončení stáže.

Nabídky pracovních míst

Vystavovatelé mohou představit konkrétní pracovní pozice, které jsou aktuálně otevřené, nebo obecně popsat kariérní příležitosti ve své firmě. Toto může zahrnovat informace o různých rolích, požadavcích na pozice a kariérním růstu v rámci organizace.

Firemní kulturu a hodnoty

Toto je klíčové pro zaujetí mladých talentů, kteří hledají nejen práci, ale také místo, kde se budou cítit hodnotní a kde se mohou ztotožnit s firemními hodnotami a kulturou. Zaměstnavatelé mohou použít multimediální prezentace, videa nebo interaktivní aktivity, které ukáží, jaký je život a atmosféra ve firmě.

Úspěchy a inovace

Představte klíčové úspěchy vaší společnosti, inovativní projekty nebo výrobky, na kterých pracujete. Toto může ukázat potenciálním kandidátům, jaký druh práce mohou očekávat a jak mohou přispět k rozvoji a úspěchu vaší firmy.

Příběhy úspěšných zaměstnanců

Podělte se o příběhy zaměstnanců, kteří se u vás rozvinuli a dosáhli úspěchů. Příběhy reálných lidí mohou být inspirativní a ukázat možnosti kariérního růstu u vás ve firmě.

Zaměstnavatelé by měli využít tuto příležitost, aby nejen prezentovali to, co nabízejí, ale také aby se dozvěděli více o očekáváních a ambicích mladé generace. Interakce s návštěvníky festivalu může poskytnout cenný vhled do toho, co budoucí pracovní síla hledá a jak nejlépe oslovit tuto talentovanou skupinu.

„Buďte firmou, se kterou se studenti a absolventi ztotožní a uvidí v ní nejen zaměstnavatele, ale start své úspěšné budoucnosti!“

Festival navíc nabízí prostor pro interakci s mladými lidmi mimo formální prostředí a umožňuje firmám lépe porozumět potřebám a očekáváním nové generace pracovníků. To může být klíčové pro adaptaci vaší firemní kultury a pracovních postupů tak, aby vyhovovaly budoucím trendům.

Účastí na tomto festivalu získáte přístup k širokému spektru mladých talentů, kteří mohou přinést nové myšlenky a perspektivy do vašeho týmu. Buďte připraveni nabídnout místo svému budoucímu absolventovi a společně s ním růst a dosahovat úspěchů.

Jak se stát součástí vystavovatelů?

NEXT STEP FEST, Festival středních škol a zaměstnavatelů pro uplatnění absolventů na trhu práce.

Pro firmy i školy, které mají zájem stát se vystavovateli na Next Step Fest, je registrace snadno dostupná online. Stačí navštívit tento odkaz ZDE a vyplnit potřebné informace pro zahájení vaší cesty jako vystavovatele.

Leták pro vystavovatele

formát PDF – ( 1 MB)

Facebook
Twitter
Email
Print