Jak si vybrat správnou střední školu?

Výběr střední školy je jedním z prvních velkých rozhodnutí v životě mladého člověka. Jak najít tu „správnou střední školu“, která nejen odpovídá vašim zájmům a schopnostem, ale také vás připraví na budoucí kariéru nebo další studium? Na tuto otázku neexistuje univerzální odpověď, ale několik klíčových kroků vám může pomoci najít cestu.

Rozhodnutí - Jak si vybrat správnou střední školu

5 kroků k výběru ideální střední školy

NEXT STEP FEST, Festival středních škol a zaměstnavatelů pro uplatnění absolventů na trhu práce.

1. Poznej sám sebe

Nejprve je klíčové pochopit, co vás baví a v čem jste dobří. Různé testy schopností a zájmů vám mohou pomoci určit, jaké obory by vám mohly vyhovovat. Ačkoliv žádný test není stoprocentně přesný, mohou poskytnout užitečnou radu. Na internetu najdete mnoho testů zaměřených na určení vašich kariérních preferencí a akademických schopností. Doporučujeme vyzkoušet několik z nich, abyste získali lepší představu o svých sklonech, zájmech a předpokladech.

Přečtěte si článek, ve kterém jsme pro vás sestavili seznam různých testů, které si můžete vyzkoušet. → nextstepfest.cz/testy-profesni-orientace-aneb-na-jakou-praci-se-hodis/

2. Pokecej si s odborníkem

Jednou z cenných možností, jak zjistit více o svých nadáních a zaměření, je konzultace s odborníky v pedagogicko-psychologických poradnách. Nabízejí psychologické vyšetření a specifické poradenství ohledně volby povolání a studijního oboru. Toto poradenství je dostupné jak pro studenty, tak pro jejich rodiče. Pomůže vám lépe pochopit vaše silné stránky a preferované profesní dráhy.

Informace o službách a seznam pedagogicko-psychologických poraden lze nalézt na stránkách pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje nebo na  stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

3. Navštiv školu osobně

Osobní návštěva škol může hodně napovědět. Dny otevřených dveří jsou ideální příležitostí k prozkoumání školních prostor, setkání s učiteli a studenty a získání pocitu z atmosféry školy. Nezapomeňte si také vyzkoušet cestu do školy, abyste viděli, jak vám bude dojíždění vyhovovat.

4. Zúčastni se veletrhu středních škol

Veletrhy středních škol jsou skvělým způsobem, jak se seznámit s nabídkou škol. Po veletrhu si vyberte ty školy, které vás nejvíce zaujaly, a navštivte je během dnů otevřených dveří, kde můžete školu prozkoumat zblízka a získat podrobnější informace o tom, co nabízí.

Jedním z takových veletrhů je i festival Next Step Fest, který přináší skvělou příležitost pro orientaci ve světě středních škol. Festival se koná v Kolíně na Karlově náměstí 24. září 2024 od 9:00 do 17:00 a v Kutné Hoře na ulici Barborská 26. září 2024 ve stejném čase. Na těchto festivalech můžete potkat zástupce různých škol, získat cenné informace o studijních oborech, vyzpovídat starší „spolužáky“, možnost porovnat více škol najednou a také se setkat s významnými zaměstnavateli, kteří vám představí možnost uplatnění absolventů na trhu práce.

Přečtěte si 10 důvodů proč přijet na festival Next Step Fest → nextstepfest.cz/10-duvodu-proc-prijet-na-festival-next-step-fest/

5. Využij zkušenosti starších studentů

Mluvení se studenty, kteří už školu navštěvují nebo ji absolvovali, vám může pomoci získat pravdivý obrázek o škole. Ptejte se na jejich osobní zkušenosti, jaký je studijní program, jaké jsou možnosti mimoškolních aktivit, jaké je prostředí školy, zajímejte se o učitele a o celkový názor na jejich studium.

Nejsi v tom sám/sama

NEXT STEP FEST, Festival středních škol a zaměstnavatelů pro uplatnění absolventů na trhu práce.

Poslední rok na základní škole s sebou přináší mnoho výzev, včetně důležitých rozhodnutí o vaší budoucnosti. Je zcela normální cítit se někdy při těchto volbách nejistě. Důležité je mít na paměti, že není nutné procházet tímto procesem sami. Nebojte se obrátit pro radu na své rodiče, učitele, kariérní poradce, starší studenty nebo na odborníky z pedagogicko-psychologických poraden. Každá z těchto osob vám může poskytnout jiný pohled a pomocné rady.

Pamatujte, že každé rozhodnutí je krokem k vašemu osobnímu rozvoji a otevírání nových dveří. Důvěřujte svým schopnostem a s odvahou a nadějí se dívejte do budoucnosti.

Vaše střední školní léta mohou být začátkem úžasné cesty plné dobrodružného objevování a růstu.

Facebook
Twitter
Email
Print